Om oss 2017-02-08T16:05:25+00:00

Om oss

Med 20 års erfarenhet av branschen identifierade Tomas Ekeroth ett behov av bättre fastighetsbesiktningar. Östgöta Husbesiktning AB startades år 2002 för att erbjuda marknadens bästa besiktningar.

Den tekniska verksamheten leds av Tomas Ekeroth som är medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund). Samtliga våra besiktningsmän har godkänd utbildning i överlåtelsebesiktning (steg 1 och 2 med godkänd tentamen) från SBR.

Idag är vi fyra personer på Östgöta Husbesiktning AB, en administratör och tre besiktningsmän, vi utför cirka 800 överlåtelsebesiktningar om året. Östgöta Husbesiktning AB ägs och drivs idag av Tomas och Ann Ekeroth. Företaget är konsultansvarsförsäkrat för överlåtelsebesiktning upp till 120 basbelopp.

Hur vi arbetar

Östgöta Husbesiktning arbetar för att hjälpa köpare och säljare att genomföra ärliga fastighetsaffärer, genom att erbjuda marknadens bästa och mest noggranna fastighetsbesiktning.
Ingen ska behöva köpa eller sälja en fastighet ovetandes om den verkliga statusen på fastigheten.
Vi ska alltid vara uppdaterade på senaste kunskapen inom byggteknik för att kunna genomföra bästa besiktningen. Kunskap om byggtekniker utvecklas kontinuerligt och det som en gång i tiden var vedertagen praxis kan flera år senare bedömas som direkta felaktigheter.