Priser 2017-02-08T16:05:23+00:00

Priser

Observera att priserna på denna sida är ungefärliga, kontakta oss för att få en prisuppgift som stämmer med dina behov.

Klicka här för att kontakta oss idag!

Tjänst

Pris inkl moms

Paketpris för Steg 1 besiktning 6875 kr och energideklaration
3 200 kr
10 075 kr
Steg 1 besiktning
Överlåtelsebesiktning av huvudbyggnad och ev. vidbyggt garage inklusive fuktindikering
(gällande fastigheter < eller = 250 m2) (på uppdrag av köpare och säljare)
6 875 kr
Steg 1 besiktning
Överlåtelsebesiktning av större fastigheter/ flerfamiljsboende/hyreshus
som överstiger 250 m2.
Enligt offert
Steg 2 besiktning
Överlåtelsebesiktning (enligt ovan) inkl. håltagning i riskkonstruktioner. Exempelvis ett provhål i uppreglat golv och ett provhål i utreglad vägg.
(OBS! Ni bör kontrollera med säljaren att håltagning i eventuella riskkonstruktioner i byggnaden får utföras).
8 200 kr
Fortsatt teknisk utredning (halvdag)3 500 kr
Fortsatt teknisk utredning (heldag)7 000 kr
Uppdatering av protokoll/för gamla besiktningsutlåtande3 500 kr
(Där det gått 6 månader upp till 1 år från besiktningsdatumet.)

Längre tid än 1 år från besiktningsdatumet krävs ny besiktning. Pris enligt ordinarie besiktningspris enligt ovan.
Köpargenomgång på plats
med övertagande av protokoll/överlåtelsebesiktning.
3 000 kr
Köpargenomgång via telefon
med övertagande av protokoll/överlåtelsebesiktning.
500 kr
Fuktbesiktning
(av ex. bostadsrätt/lägenhet)
(Tonvikt på fukt gällande våtutrymmen och kök).
2 000 kr (Detta pris avser bostader i Linköping eller i Norrköping, gällande övriga orter tillkommer milersättning á 75 kr/mil).
Radonindikering
(Rådgivande korttidsmätning i cirka två dygn.)
2 100 kr
Radionindikering
Med spårfilmsdosor (minst 10 dygns mätperiod i bostaden och det bör vara en dosa per plan i bostaden. Det minsta man kan beställa är två stycken dosor).
580 kr/för 2 st dosor
(Kostnad per dosa är 290 kr)
Enbart energideklaration (Giltig i 10 år)4 500 kr inkl. resor
Areamätning villa2 200 kr
(i kombination med besiktning)

Enbart areamätning
3 500 kr inkl moms
Areamätning bostadsrätt1 500 kr
(i kombination med besiktning)

Enbart areamätning
2 500 kr inkl moms.