Tjänster 2017-02-08T16:05:25+00:00

Tjänster

Hos oss hittar du förutom tjänsten överlåtelsebesiktning, även ett antal tilläggstjänster som kan hjälpa dig att göra en säkrare och bättre affär, oavsett om du köper eller säljer fastighet.

Våra tjänster

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Vid besiktningen början sätter sig alla parter ner för att besiktningsmannen ska kunna insamla så mycket information om byggnaden som möjligt såsom byggår, eventuella till- och ombyggnader, renoveringar/förbättringar, tidigare skador med mera.

Läs mer

Fuktbesiktning

Fuktbesiktning

Vid en fuktbesiktning av bostadsrätt/lägenhet så koncentrerar vi på det som lägenhetsinnehavaren själv har ansvar för, det vill säga ytskikt i normalfallet. Tonvikten ligger då på våtrum så som tvättstuga, wc samt dusch- och badrum, även köket kontrolleras.

Läs mer

Radonindikering

Radonindikering

Vi tillhandahåller rådgivande korttidsmätningar av radongashalten i bostäder, mätningen kan utföras med spårfilmsdosor eller med mer avancerad utrustning.Våra radonmätningar utförs av besiktningsman godkänd av SSM.

Läs mer

Sitac-certifiering

Sitac-certifierade

Vi är Sitac-certifierade vilket innebär att vi som innehavaren av detta certifikat uppfyller kraven i kravspecifikationen för besiktningsman för överlåtelsebesiktning av fast egendom (ÖBM), med ändringar i samarbete med SBR

Läs mer

Energideklaration

Energideklaration

Alla hus som säljs måste energideklareras. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att en energideklaration upprättas innan försäljningen utförs. Energideklarationen är giltig i 10 år.

Läs mer