Energideklaration 2017-02-08T16:05:24+00:00

Energideklaration

Alla hus som säljs måste energideklareras. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att en energideklaration upprättas innan försäljningen utförs.

Energideklarationen är giltig i 10 år. Energideklarationen infördes i Sverige år 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som står inför att köpa eller hyra en bostad. Du kan använda den för att jämföra olika hus med varandra.