Fuktbesiktning av bostadsrätt 2017-02-08T16:05:24+00:00

Fuktbesiktning av bostadsrätt/lägenhet

Vid en fuktbesiktning av bostadsrätt/lägenhet koncentrerar vi oss på det lägenhetsinnehavaren själv är ansvarig för (ytskikt i normalfallet). Tonvikten ligger då på våtrum så som tvättstuga, wc och dusch- och badrum, även köket besiktigas.

Vi inspekterar dessa utrymmen och letar efter befintliga skador/brister samt gör en bedömning om risk för framtida problem/skador föreligger.