Radonindikering 2017-02-08T16:05:25+00:00

Radonindikering

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Vi tillhandahåller rådgivande korttidsmätningar av radongashalten i bostäder, mätningen kan utföras med spårfilmsdosor (under minst 10 dygn) eller med mer avancerad utrustning (minst 3 dygn). Mätningarnas resultat ger en bra indikering på radongashalten i bostaden men skall inte likställas med ett årsmedelvärde, mätningen är inte heller bidragsgrundande.

Våra radonmätningar utförs av besiktningsman godkänd av Statens Strålsäkerhetsmyndighet (SSM).